You are currently not signed in.

Please sign in or register.

Add as Connection
Joined: Nov 24, 2020
chudautuapecbds
Country: Viet Nam
Experience: Not Specified

Biography

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – Apec Group được thành lập tháng 7/2006, trên hành trình xây dựng và phát triển Apec đã ngày càng phát triển và đem lại nhiều sản tốt nhất cho người tiêu dùng SĐT: 0963503281 Gmail: Minhvuong.dhtb7@gmail.com Địa chỉ: DT716, Phường Mũi Né, Tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết

Trading Style

Not specified

Skills and Interests

Not specified

No performances